HOAX: Bellen met de mobiele telefoon in de oplader

De Hoax-Wijzer | 07/12/2012 | Update: 16/07/2014

Reeds geruime tijd gaan er e-mails en Facebook posts de ronde, met de waarschuwing dat het gevaarlijk is om te bellen met de GSM/mobiele telefoon terwijl deze in de oplader steekt. Meestal zijn er foto's bijgevoegd van wat een ontplofte telefoon moet voorstellen, alsook de zogenaamde aanverwante kwetsures van een hand. In werkelijkheid is er in principe echter geen gevaar voor ontploffende telefoontoestellen, wanneer deze correct worden gebruikt.

De meest voorkomende versie van de kettingmail of Facebook post is wellicht deze:

READ THIS!!!! IMPORTANT FROM THE UNIVERSITY OF MIAMI HOSPITAL .....VERY SERIOUS WARNING...

I do this all the time! I guess I won't be doing it ANY more !

A few days ago, a person was recharging his mobile phone at home. Just at that time a call came in and he answered it with the charging Instrument still connected to the outlet. After a few seconds electricity flowed into the cell phone unrestrained and the young man was thrown to the floor with a heavy thud. As you can see, the phone actually exploded. His parents rushed to the room only to find him unconscious, with a weak heartbeat and burnt fingers. He was rushed to the nearby hospital, but was pronounced dead on arrival.

Cell phones are a very useful modern invention. However, we must be aware that it can also be an instrument of death.

Never use the cell phone while it is hooked to the electrical outlet! If you are charging the cell phone and a call comes in, unplug it from the charger and outlet.

FORWARD THIS TO THE PEOPLE THAT MATTER IN YOUR LIFE!!

Nederlandse vertaling:

LEES DIT!!! BELANGRIJK BERICHT VAN DE UNIVERSITEIT VAN MIAMI HOSPITAAL... ERNSTIGE WAARSCHUWING...

Ik doe dit regelmatig, maar ik zal dit voortaan NIET meer doen!

Enkele dagen geleden was er een persoon thuis zijn mobiele telefoon aan het opladen. Net op dat moment wordt hij opgebeld, en beantwoordt hij de oproep terwijl de telefoon nog in de oplader stak. Na enkele seconden vloeide er electriciteit in de mobiele telefoon, waardoor de jonge man op de grond werd geslingerd. Zoals je kan zien, is zijn telefoon effectief ontploft. Zijn ouders haastten zich naar zijn kamer, waar ze hem bewusteloos terugvonden, met een zwak hart en verbrande vingers. Hij werd zo snel mogelijk naar het meest nabije hospitaal overgebracht, maar bij aankomst was hij reeds overleden.

Mobiele telefoons zijn een handige moderne uitvinding. Maar we moeten er ons bewust van zijn dat het ook een instrument van de dood kan zijn.

Gebruik nooit je mobiele telefoon wanneer deze in de oplader zit! Als je je telefoon aan het opladen bent en er komt een oproep binnen, haal hem dan eerst uit de oplader.

DEEL DIT MET DE MENSEN DIE BELANGRIJK ZIJN IN JE LEVEN!!

De oorsprong van deze hoax bevindt zich wellicht in het incident dat plaatsvond in Indië op 11 augustus 2004. Een zekere K. Viswajith zou geëlectrocuteerd geweest zijn wanneer hij zijn mobiele telefoon beantwoordde op een moment dat deze in de oplader stak. Er werd echter niet bij vermeld om welk merk of type toestel het precies ging, en wat de exacte oorzaak was. In 2003 en 2004 werden er nog enkele gevallen gerapporteerd van ontplofte telefoons, in de meeste gevallen met een Nokia GSM en bijna uitsluitend in Aziatische landen. Het gevaar op ontploffing van je mobiele telefoon is echter nihil. In de meeste gevallen betreft het een productiefout, omdat het toestel werd vervaardigd in een land waar de veiligheidsvoorschriften niet zo streng zijn als in Westerse landen, of waar er niet zo nauw wordt omgesprongen met veiligheidsvoorschriften. Andere gevallen betreffen het onverantwoord gebruik van het mobiele toestel en het plaatsen van goedkoop vervaardigde batterijen die niet door de fabrikant worden aangeraden. Bovendien zijn de gevolgen van zulk onverantwoord gebruik meestal niet dodelijk, afhankelijk van het toestel en waar het vervaardigd werd. Het feit dat dit voornamelijk met Nokia toestellen plaatsvond, kan worden toegeschreven aan het feit dat in het pre-smartphone tijdperk van 2003 en 2004, Nokia bij de meest verkochte merken behoorde.

De ontploffingen hadden wellicht niet plaatsgevonden moest het een degelijk vervaardigd toestel geweest zijn, of er geen slecht vervaardigde batterij werd ingestoken. Er is immers geen enkel bewijs dat de voorgenoemde gevallen werden veroorzaakt door de combinatie van het beantwoorden van oproepen op het moment dat je mobiele telefoon in de oplader steekt. Moest dat het gevaar tot ontploffing of electrocutie inderdaad verhogen, zouden er heel wat meer zulke ongevallen plaatsgevonden hebben, ook elders in de wereld, en ook tot op heden voorvallen. In dat geval zouden fabrikanten van mobiele telefoons ongetwijfeld ook een duidelijke waarschuwing vermelden op de veiligheidsvoorschriften, teneinde zich in te dekken tegen schadeclaims.

De bovenvernoemde kettingmail en Facebook post is dan ook een hoax. Het verhaal is wellicht verzonnen, en de waarschuwing is dan ook niet afkomstig van eender welke universiteit uit Miami of elders; ook niet als ze in voorkomend geval worden ondergetekend door Dr. D. Suresh Kumar R&D of andere. Wellicht zijn zelfs de afgebeelde foto's helemaal niet verwant aan eender welk voorval van een ontplofte telefoon, maar betreft het mogelijk eerder een brand die door andere oorzaken is ontstaan.

CONCLUSIE

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een ontploffingsgevaar zijn zijn indien je belt met een mobiele telefoon die op dat moment in de oplader steekt. De vooropgestelde waarschuwing van de universiteit van Miami is slechts verzonnen, en wellicht zijn ook de bijbehorende foto's niet relevant. Het is dus geheel zinloos om die kettingmail of Facebook post verder te verspreiden.

Enkele raadgeven die je wel in je achterhoofd kan houden:

- Gebruik geen valse batterijen en/of opladers, maar koop bij voorkeur enkel van het merk van je telefoon

- Steek geen natte telefoon in de oplader

- Beschadigde batterijen dienen meteen te worden verwijderd en vervangen

- Breng de batterij niet in contact met andere metalen, en probeer deze of de telefoon op zich niet zelf te openen

- Leg je mobiele telefoon niet op een verhitte plaats of nabij vuur (zoals kookplaten en verwarmingselementen)

- Volg steeds de instructies opgegeven door de fabrikant

Bronnen:

- http://snopes.com/horrors/techno/cellcharge.asp?

- http://www.hoaxorfact.com/Technology/mobile-phone-blast-while-charging.html

- http://urbanlegends.about.com/library/bl_cell_phone_electrocuted.htm