HOAX: Feministe aborteert baby omdat het een jongen is

De Hoax-Wijzer | 11/02/2015 | Update: --

Sinds 17 januari 2015 circuleert het verhaal dat Lana, een zelfverklaarde feministe, besloten had om haar zwangerschap te aborteren nadat bleek dat het kindje een jongen zou zijn. Ze beschreef jongens en mannen tevens als "monsters" en als "de vijand". Hoewel het verhaal door tal van bekende media werd opgepikt, gaat het niettemin vooralsnog om een hoax.

Op 10 februari 2015 berichtte Het Laatste Nieuws erover als volgt:

Golf van kritiek: 'Feministe' aborteert baby "omdat het een jongen is"

Een Amerikaanse 'feministische' blog heeft zich veel kritiek op de hals gehaald nadat één van de auteurs toegaf dat ze koos voor een abortus toen ze te weten kwam dat haar baby een jongen zou worden. 'Lana' laat weten dat ze de kritiek niet begrijpt en dat ze "verrast is dat veel van haar vrienden en familieleden niet meer met haar willen spreken".

'Lana', mogelijk niet haar echte naam, geeft in de blog toe dat ze meteen koos voor een abortus nadat ze te weten kwam dat ze een jongetje zou krijgen (Ze werd zwanger via een 'schenker'). Ze deed het omdat ze zelf "voornamelijk negatieve ervaringen met mannen had gehad". De vrouw gaat zelfs zo ver dat ze zegt "dat ze niet nog een monster op deze wereld wilde zetten". Ze schrijft dat haar zwangerschap aanvoelde als "verraad van haar eigen lichaam".

KORTE INHOUD

Het verhaal is afkomstig van een obscure website genaamd "Injustice Stories", waar geen enkele geloofwaardigheid aan kan verleend worden. De website werd opgericht op dezelfde dag dat het verhaal van Lana erop werd gepubliceerd, wat een duidelijke indicatie is dat dit verhaal het doel van de website is. Het is erg onwaarschijnlijk dat een website, die net op die dag werd opgericht, kan uitpakken met zulk sensationeel verhaal terwijl andere media hier niet reeds eerder over hadden geschreven, des te meer omdat de vermeende feiten reeds zouden dateren van 2012. Er is geen enkele indicatie dat Lana daadwerkelijk bestaat, en dat deze feiten zich met haar zouden hebben afgespeeld. Het lijkt tevens erg onwaarschijnlijk dat een werkloze persoon in staat is om geregeld te reizen in eerste klasse, en bovendien een eigen chauffeur heeft. Zelfs al zou dat toch het geval zijn, is het vreemd dat ze buiten dit artikel volledig onbekend blijkt in de feministische beweging. Ook is een abortus na 20 weken lang niet zo'n eenvoudige procedure als het verhaal doet uitschijnen.

Het sensationele verhaal werd verzonnen met de bedoeling dat het zoveel mogelijk gedeeld wordt op sociale media, en dus zoveel mogelijk bezoekers naar de website van Injustice Stories trekt. Op die manier hoopt de beheerder van de website geld te verdienen met advertenties, en met gegenereerde verkopen via het Amazon.com Associates partnerprogramma. Het gaat hier dus om de opzettelijke misleiding van bezoekers, door ze te lokken met een hoaxverhaal en ze vervolgens te laten klikken op advertenties of links naar Amazon.com. Deze methode van misleiding wordt ook gebruikt door een aantal obscure satirische nieuwssites, die trachten hun nepverhalen zo geloofwaardig mogelijk te presenteren. In sommige gevallen worden zulke hoaxverhalen helaas voor waar genomen en gepubliceerd door bekende media, waar men nochtans een hogere maatstaf van journalistiek van zou mogen verwachten.

DETAIL ANALYSE

Het verhaal werd oorspronkelijk gepubliceerd op de website "Injustice Stories" op 17 januari 2015. Enkele weken later werd het opgepikt door andere media, te beginnen met The Daily Caller, een oerconservatieve nieuws- en opiniewebsite die racisme, homohaat en de ontkenning van global warming propagandeert, en tevens ook zélf gefabriceerde verhalen publiceert. Zij hadden hierbij duidelijk de bedoeling om een anti-abortusagenda te promoten, maar dat heeft andere nieuwsmedia zoals Yahoo News er niet van weerhouden dit verhaal van hen over te nemen. Ook werd het verhaal gepubliceerd op de eveneens oerconservatieveWorldNetDaily website en op de paranoïde complottheorieënwebsite InfoWars.

Hoewel de gerenommeerde internationale media van dit vreemde verhaal wegbleef, werd het wel overgenomen door de Huffington Post. In de Nederlandstalige pers zijn het (alweer) dezelfde enkelingen zoals Het Laatste Nieuws (en ook Metro Nieuws Nederland) die er een artikel over publiceerden, klaarblijkelijk louter gebaseerd op de informatie van één obscure website, en zonder veel moeite te doen om de juistheid van het verhaal te verifiëren. Aan het einde van het artikel geeft HLN wel aan dat "het natuurlijk met zulke blogverhalen moeilijk is om te achterhalen of het verhaal echt is of niet". Een eenvoudige zoektocht en logische redenatie maakt echter snel duidelijk dat alles erop wijst dat het verhaal verzonnen is; en absoluut niets erop wijst dat het toch echt gebeurd zou zijn. We zetten de feiten even op een rij.

VAAG EN ONGELOOFWAARDIG VERHAAL

De website Injustice Stories, die het verhaal als eerste publiceerde (en in principe ook als enige, omdat alle andere publicaties zich allemaal louter hierop baseren) geeft al bij al erg weinig details over het vermeende incident. Er is namelijk geen enkele identiteit bekend van de zogenaamde zwangere vrouw, behalve dat haar voornaam "Lana" is. Er wordt niets verteld over bv. haar leeftijd, of het land (en de staat) waar ze woonachtig zou zijn. Ook verdere details die van belang kunnen zijn om haar identiteit te achterhalen, zijn opvallend afwezig. De enige indicatie is die van tijd: ze merkte blijkbaar in de lente van 2012 dat ze zwanger was - waardoor het verhaal op zich dan eigenlijk al meer dan twee jaar oud zou zijn.

In tegenstelling tot dit alles, geeft het artikel wél heel wat details over haar vermeende activiteiten als feministe. Het artikel, zoals het nu op de website van Injustice Stories staat, is inmiddels gewijzigd en ingekort (je moet eerst delen op sociale media om meer te lezen), maar in een archiefversie van 17 januari 2015 zelf lezen we allerhande pittige details. Lana zou actief zijn als een voorvechter van vrouwenrechten voor de feministische beweging, en dit op tal van verschillende plaatsen waar ze dan telkens naartoe reist. Tijdens een vlucht naar San Francisco, om daar deel te nemen aan een Occupy Wall Street-manifestatie, zou ze beledigd zijn geweest door de man die naast haar zat, waarna ze zich "aangerand" voelde en uiteindelijk besloot haar zitplaats in eerste klasse op te geven om te verhuizen naar een tweede klasse-zitplaats.

Opvallend is dat Lana opgeeft dat ze werkloos is, en een carrière aan zich laat voorbij gaan omdat ze al haar tijd aan de feministische beweging wil spenderen. Niettemin is geld blijkbaar geen probleem, en kan ze haar reizen via eerste klasse doen. Meer zelfs, ze vermeldt dat ze een eigen chauffeur heeft die haar schijnbaar overal naartoe rijdt. Het is natuurlijk mogelijk dat ze sowieso over een grote rijkdom beschikt die van bv. een erfenis afkomstig is. Niettemin is er geen enkele rijke feminisme-activiste met de naam Lana bekend geworden in de media, wat men nochtans toch zou mogen verwachten in zo'n geval. De vraag is dan ook nog maar of de feministische beweging opgezet zou zijn met iemand die zulke radicale standpunten inneemt en predikt.

Dan is er nog de kwestie van de abortus zelf. Lana beweert dat ze, enkele dagen nadat het geslacht van de baby bekend was, de abortus heeft laten uitvoeren. Deze procedure zou, ondanks de risico's, "van een leien dakje" ("without a hinch") gegaan zijn. Ook dit is erg onwaarschijnlijk: een abortus tijdens de 5de maand van de zwangerschap is veel complexer en risicovol dan tijdens het eerste trimester van de zwangerschap, en de meeste vrouwen die na 20 weken een abortus hebben laten uitvoeren zullen het wellicht helemaal niet beschrijven als "van een leien dakje". Ook maakt het verhaal nergens duidelijk waar of wanneer de abortus heeft plaatsgevonden, aangezien de legaliteit (en de daaraan verbonden voorwaarden) vaak kan verschillen van land tot land. Als het zou gaan om de Verenigde Staten, is het in principe niet illegaal, maar de voorwaarden kunnen heel sterk verschillen van staat tot staat, inclusief wat betreft het aantal weken dat de zwangerschap gevorderd is.

ONBETROUWBARE BRON

Als we alle tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden van het verhaal terzijde laten, zijn er nog andere - wellicht nog meer doorslaggevende - redenen om te concluderen dat het hier een hoax betreft. De website "Injustice Stories" was geheel onbekend voordat dit verhaal zich plots viraal begon te verspreiden op sociale media. Sterker nog: de domeinnaam injusticestories.com werd pas geregistreerd op 17 januari 2015, dezelfde dag als het verhaal van Lana op de website werd gepubliceerd. Aanvankelijk stond het hele artikel online, maar nadien werd het gewijzigd zodat je de website eerst moest delen op Facebook, Twitter of Google+ voordat je verder kan lezen, waardoor de verspreiding van de hoax viraal ging.

Opmerkelijk is dat de website Injustice Stories enkel het verhaal vertelt in de ik-vorm en dus vanuit het standpunt van Lana, maar verder geen bronvermelding opgeeft. Hoe kon die website, op de dag van haar oprichting dan nog wel, dit vreemde verhaal zien te strikken krijgen terwijl het nergens anders bekend is? Sterker nog, er is geen enkele blog van Lana zélf te vinden waarop dit verhaal gepubliceerd staat, wat nochtans niet zo moeilijk te vinden zou mogen zijn als het voorval reeds van 2012 dateert. De website Injustice Stories zelf is klaarblijkelijk ook niet de persoonlijke blog van Lana, aangezien er nadien een "editor's note" werd toegevoegd aan het artikel, met de vermelding dat Lana zou worden uitgenodigd tot een interview. Enkele dagen later verscheen er dan een tweede artikel, opnieuw geschreven vanuit het standpunt van de zogenaamde Lana. In een ander artikel op die website vermeldt een editor's note dat er werd besloten om van Lana een "permanent contributor" op de website te maken.

De vraag is natuurlijk waarom iemand een website online plaatst, om er dan vervolgens een verzonnen verhaal op te publiceren. Sommigen speculeren dat er een anti-abortusagenda achter de hele opzet zit, maar hoogstwaarschijnlijk is geldgewin de effectieve beweegreden geweest. Sensationele verhalen worden makkelijk gedeeld op sociale media (zoals links naar nepvideo's op Facebook ook al hebben doen blijken), waardoor de website het aantal bezoekers soms fenomenaal kan zien stijgen. Dat is hier dan ook effectief het geval geweest, aangezien de Injustice Stories website geregeld offline was wegens overbelasting van de server ten gevolge van het hoge aantal bezoekers. Hoe meer bezoekers de website krijgt, hoe meer potentiële inkomsten er kunnen worden vergaard uit het tonen van advertenties. Dit is tevens ook de oorzaak waarom tegenwoordig plots zoveel satirische nieuwssites opduiken.

Op de Injustice Stories website staat niet enkel een reclamebanner van Google Ads, maar onderaan het artikel werd op een gegeven moment ook een link toegevoegd naar Amazon.com. Deze link bevat de tekst "Get a deeper understanding of how Lana's abortion affected her, and how it can affect other women as well" en stuurt je door naar de Amazon.com website met de zoekresultaten van het sleutelwoord "abortion" in de Kindle Store. De Injustice Stories website geeft dit ook aan in hun "Privacy Policy/Terms of Service/Disclaimer", waarin staat vermeld dat ze deelnemen aan het Amazon Associates Program. Dit wil zeggen dat, telkens een bezoeker van hun website op de link klikt én vervolgens overgaat tot een aankoop op Amazon.com, de beheerder van Injustice Stories een geldbedrag verdient. Dit bedrag per verkoop is erg klein, dus heeft de beheerder er alle baat bij om zoveel mogelijk - liefst duizenden en meer - bezoekers naar zijn website te lokken. Dat is hier duidelijk het geval, waarbij mensen onder misleidende voorwendselen van een hoax worden aangezet om de site te bezoeken en diens links te delen op sociale media.

Kortom, het advies luidt om de hoax niet verder te delen, en ook niet op advertentielinks te klikken op de Injustice Stories website, aangezien dit enkel winst genereert voor de beheerder van de hoaxwebsite. Er is tevens geen enkel bewijs dat aangeeft dat dit incident waargebeurd zou zijn, of dat Lana zelfs nog maar zou bestaan.

Bronnen:

- http://www.snopes.com/media/notnews/abortedboy.asp

- https://web.archive.org/web/20150117101103/http://injusticestories.com/i-aborted-my-baby-because-it-was-a-boy/ [bron van de hoax]

- http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2213100/2015/02/10/Golf-van-kritiek-Feministe-aborteert-baby-omdat-het-een-jongen-is.dhtml [bron van de hoax]

- http://dailycaller.com/2015/02/09/feminist-aborts-baby-for-being-a-boy-shocked-people-dont-approve/ [bron van de hoax]

- http://rationalwiki.org/wiki/The_Daily_Caller

- http://news.yahoo.com/video/feminist-aborts-baby-being-boy-143932752.html [bron van de hoax]

- http://www.wnd.com/2015/02/feminist-aborts-baby-because-hes-a-boy/ [bron van de hoax]

- http://rationalwiki.org/wiki/WND

- http://www.infowars.com/feminist-i-aborted-my-baby-because-he-was-male/ [bron van de hoax]

- http://rationalwiki.org/wiki/Infowars

- http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/02/10/feminist-lana-aborts-baby_n_6651442.html [bron van de hoax]

- http://www.metronieuws.nl/buitenland/2015/02/feministe-aborteerde-baby-omdat-het-een-jongen-was [bron van de hoax]

- http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPolicies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallChart.pdf

- http://www.guttmacher.org/statecenter/spibs/spib_PLTA.pdf

- http://whois.domaintools.com/injusticestories.com

- https://web.archive.org/web/20150203095441/http://injusticestories.com/i-aborted-my-baby-because-it-was-a-boy/ [bron van de hoax]

- https://web.archive.org/web/20150202144035/http://injusticestories.com/i-aborted-my-baby-because-it-was-a-boy/ [bron van de hoax]

- http://injusticestories.com/lana-responds-to-the-criticism-about-her-abortion/ [bron van de hoax]

- https://web.archive.org/web/20150202175451/http://injusticestories.com/what-it-takes-to-be-a-modern-feminist/ [bron van de hoax]

- https://web.archive.org/web/20150203095044/http://injusticestories.com/lana-responds-to-the-criticism-about-her-abortion/ [bron van de hoax]

- https://web.archive.org/web/20150211175858/http://injusticestories.com/privacy-policyterms-of-servicedisclaimer/