HOAX: Inbrekers sturen fout geadresseerde post om te weten of je thuis bent

De Hoax-Wijzer | 19/07/2013 | Update: 17/07/2014

- Tijdrovend: Het zou veel tijd vergen om al die brieven in omslagen te steken en te frankeren. Of eventueel handmatig in de brievenbussen gaan steken. Dat naast de tijd die het in beslag neemt om overal te gaan aanbellen.

- Omslachtig: Waarom zoveel moeite doen om een reden te hebben om aan te bellen bij mensen, enkel voor het geval dat ze toch thuis zouden zijn?

- Onlogisch: het verhaal op zich houdt geen steek. Als je niet thuis bent wanneer de inbreker aanbelt, kan je ook niet weten dat hij heeft aangebeld om te vragen naar een fout geadresseerde brief. Ben je wel thuis en geef je de brief al dan niet mee, dan gaat hij ook weg en vond er geen inbraak plaats, en dus ook geen reden om aan te nemen dat hij een inbreker is.

Inmiddels heeft Lyca Mobile, de afzender van de omslag in de foto, laten weten dat de brief wel degelijk van hen afkomstig is, en dat hier dus geen sprake is van een nieuwe vorm van inbraakpraktijken.

AANKONDIGING LYCA MOBILE

Op 22 juli 2013 liet Lyca Mobile Nederland weten op hun Facebook pagina dat de brief, zoals afgebeeld op de foto in de circulerende hoax, wel degelijk van deze firma afkomstig is:

Beste Lycamobile klanten,

Naar aanleiding van het bericht over de verkeerd geadresseerde post van Lycamobile willen wij graag het volgende melden. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. Deze enveloppe is afkomstig van Lycamobile en bevat een gratis Lycamobile simkaart of een brief met een opwaardeercode voor gratis extra beltegoed. Beiden kunnen alleen via onze website worden aangevraagd. Het gebeurt met enige regelmaat dat er fictieve namen worden ingevuld in combinatie met een bestaand adres. Uiteraard worden alle aanvragen gecontroleerd, maar helaas ontsnapt er soms eentje aan onze aandacht. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de beveiliging van onze aanvraagformulieren om dit soort ongemakken in de toekomst te voorkomen. Nogmaals, er is geen reden tot ongerustheid met betrekking tot post van Lycamobile. Wanneer u post heeft ontvangen welke u niet heeft aangevraagd kunt u deze kosteloos retour afzender sturen zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken.

Met vriendelijke groet,

Lycamobile

Er is dus geen sprake van een methode waarbij inbrekers zulke brieven met foute adressering drukken en verzenden.

ONHANDIGE METHODE

De kans dat inbrekers op deze manier te werk gaan, is bijzonder klein omdat de methode enorm omslachtig is, en bovendien een kostelijke zaak. Een logische redenering zal dit meteen duidelijk maken.

De inbreker zou ervoor moeten zorgen dat een aantal mensen een fout geadresseerde brief toegestuurd krijgen. Dit betekent dat de inbreker dus heel wat geld zou moeten betalen voor verzendkosten, en dit zonder garantie dat hij hierdoor een mooie buit kan binnen halen. Indien de inbreker de verzendkosten wil uitsparen, moet hij al die brieven manueel in de brievenbussen gaan steken. Dan kan hij net zo goed voor de Post gaan werken, want het zou heel wat tijd in beslag nemen om dit te doen.

Op de foto zie je dat de brief afkomstig is van "Lyca Mobile", een bedrijf dat mobiele telefonie aanbiedt in tal van landen, waaronder ook Nederland en België. Rechts zie je dan de typische "Port betaald" vermelding staan, wat wil zeggen dat het niet gewoon met postzegels werd verstuurd. Dus ofwel heeft de zogenaamde inbreker dit er op laten drukken om het legitiem te laten lijken, ofwel werd het daadwerkelijk verzonden door een bedrijf - zoals bijvoorbeeld Lyca Mobile. Dat laatste klinkt het meest waarschijnlijke. In dat geval maak je je identiteit bekend bij de postdiensten, iets wat een inbreker nooit zal doen.

De inbreker moet de fout geadresseerde brief er zo realistisch mogelijk laten uitzien, zoals in de afbeelding van de hoax met de brief van "Lyca Mobile" met gedrukt logo op de omslag zelf. Naast verzendkosten heeft de inbreker dus ook nog eens drukkosten voor brief én omslag. Om maar te zwijgen van de aankoop van de nodige papierwaren op zich.

Kortom, de inbreker heeft bijzonder veel voorbereidend werk te doen: brieven en omslagen laten drukken, brieven in omslagen steken, omslagen verzenden of manueel in de brievenbussen gaan steken, overal manueel gaan aanbellen om te zien of de mensen thuis zijn, enz... Als je dat combineert met het geld dat hij hierin zou moeten investeren, lijkt het een allesbehalve rendabele methode om "geld te verdienen zonder te gaan werken". Een gewone full-time job vergt wellicht minder werk en investering, met daarentegen wel een garantie op een normaal maandelijks inkomen.

ONLOGISCH VERHAAL

Het verhaal op zich, zoals het in de hoax wordt voorgesteld, zit helemaal niet logisch in elkaar. Het ontvangen van een fout geadresseerde brief geeft op zich helemaal geen aanleiding tot de veronderstelling dat je hier met inbrekers te maken hebt. Niettemin wordt er wel beweerd dat de inbreker langskomt om zijn brief op te halen, en bij afwezigheid maakt hij vervolgens gebruik van de gelegenheid om in te breken.

Stel dat een inbreker daadwerkelijk is komen aanbellen om zijn brief terug te vragen, dan heb je twee mogelijke scenario's:

1. Je bent thuis en je geeft de brief al dan niet mee. Dan vindt er sowieso geen inbraak plaats, want je bent thuis en de inbreker heeft pech. Dus weet je sowieso niet of die persoon al dan niet een inbreker was, of toch gewoon iemand die zonder slechte bedoelingen de fout geadresseerde brief bij je komt ophalen.

2. Je bent niet thuis, maar hoe weet je dan dat er überhaupt iemand is komen aanbellen om te vragen naar een verkeerd geadresseerde brief? Ongeacht of er dan werd ingebroken of niet.

Zelfs al ben je niet thuis op het moment dat de zogenaamde inbreker komt aanbellen, is dat nog steeds geen garantie voor hem dat hij rustig kan inbreken. Je kan immers net zo goed gewoon gaan werken zijn i.p.v. met vakantie, of even naar de winkel of bij de buren, met de kans dat je elk ogenblik thuiskomt. Natuurlijk zijn er inbrekers die zich maar weinig van dit alles aantrekken of zelfs inbreken wanneer je 's nachts ligt te slapen, maar hoe groot is de kans dat zo iemand alle moeite gaat doen om brieven te drukken en te verzenden, om vervolgens huis per huis te gaan aanbellen?

Natuurlijk kan je je dan afvragen: als iemand bij me aanbelt en vraagt naar een fout geadresseerde brief, hoe weet die dan dat het bij mij werd afgeleverd? Stel dat je een belangrijke brief verwacht, en de verzender heeft je laten weten dat die met de post verstuurd is, maar toch komt deze maar niet toe. Je neemt dan opnieuw contact op met de verzender, en wanneer deze het verzendadres controleert, blijkt dat er een fout ingeslopen is: bv. de juiste straatnaam maar met een verkeerde postcode, of een volledig ander adres bij de verkeerde naam geknipt & geplakt. De verzender vertelt je naar welk adres het werd gestuurd, waardoor je niet enkel weet waarom de brief dus niet bij jou terecht gekomen is, maar ook waar deze waarschijnlijk dan wél terecht gekomen is. En als het om belangrijke of dringende post gaat, kan je overwegen om je naar dat adres te begeven en te vragen of die brief voor jou is toegekomen. Het klinkt in elk geval alvast veel waarschijnlijker dan het scenario waarbij een inbreker omslagen en brieven zit te drukken en te versturen om dan één voor één overal te gaan aanbellen.

De persoon die de hoax via Facebook de wereld heeft ingestuurd, heeft een foto van de desbetreffende brief bijgevoegd. De brief is aldus nog steeds in zijn bezit. Dus ofwel heeft niemand ooit aangebeld om die brief te komen halen (tenzij op een moment dat hij niet thuis was), of anders heeft hij de brief gewoon niet meegegeven uit angst dat het om een inbreker gaat, en dit nog voor er mogelijk een inbraak kon plaatsgrijpen (de inbreker zal niet éérst inbreken en nadien aanbellen om zijn post te komen halen, toch?).

Ook vermeldt de schrijver van het hoax verhaal nergens dat er daadwerkelijk een inbraak heeft plaats gevonden. Er is dus geen enkele aanwijzing dat deze fout geadresseerde brief kan worden geassocieerd met potentiële inbraken. Wat helemaal niet slim is van de auteur van de hoax, is om het adres op de brief in de foto duidelijk leesbaar weer te geven, nu gaat die man zijn adres, samen met zijn echte naam (zoals aangegeven op zijn profiel), wel gans Facebook rond. Dat is op zich al geen verstandige manier om met je privacy om te gaan, en vraagt om potentiële problemen - zoals bv. een inbraak.

CONCLUSIE

Er is geen enkele reden tot paniek omtrent de waarschuwing dat fout geadresseerde post een signaal is dat inbrekers op de loer zijn. Het is een methode die voor eender welke inbreker veel te omslachtig, tijdrovend en te duur is. Bovendien zit het verhaal van de hoax helemaal onlogisch in elkaar, en kan er onmogelijk uit worden opgemaakt dat er ook maar enigszins een verband is met potentiële inbraken. Inmiddels heeft Lyca Mobile ook laten weten dat de brief wel degelijk van hen afkomstig is, wat eventuele laatste twijfels volledig wegneemt.

Om de waarschuwing legitiemer te laten klinken, werd er in de hoax bij vermeld dat de politie "al veel waarschuwen via Facebook en Twitter". Tot op heden kunnen wij geen enkele waarschuwing van die aard terugvinden, en is er dus geen enkele reden om aan te nemen dat de politie dit daadwerkelijk gemeld heeft. Het spreekt voor zich dat je in geval van nood de hulpdiensten best zo snel mogelijk contacteert, maar als iedereen zou beginnen bellen enkel omdat ze een fout geadresseerde brief ontvangen hebben, zou deze hoax een ernstige overlast kunnen veroorzaken voor de politiediensten. Met de vele telefoons met dit "vals alarm", zou de politie slechts kostbare tijd verliezen die nuttiger kan worden besteed om effectieve criminaliteit aan te pakken of te voorkomen.

Deze hoax lijkt een variant te zijn op een oudere hoax, waarbij wordt gewaarschuwd voor fout geadresseerde pakjes die worden afgeleverd en opgehaald door de rechtmatige eigenaar, waarna de facturen van die pakjes naar jou gestuurd worden. Het spreekt immers voor zich dat je nooit hoeft te tekenen voor ontvangst van een pakje dat niet voor jou bestemd is, en ook die factuur niet hoeft te betalen. Het gaat ook hier dus om een hoax.

Het spreekt voor zich dat, indien je effectief met vakantie gaat, je er best voor kan zorgen dat je brievenbus regelmatig geledigd wordt. Een overvolle brievenbus waar de omslagen of kranten nog een stuk uitsteken, kan inderdaad voldoende aanleiding geven voor criminelen om in te breken in jouw huis. Maar het zal hen totaal geen verschil uitmaken of de brieven in je brievenbus effectief voor jou geadresseerd zijn of niet. Indien je post ontvangt die niet voor jou bestemd is, kan je die uiteraard altijd gewoon terugsturen door deze bv. terug te geven aan de postbode, of af te geven in het postkantoor.

Kortom, het is geheel zinloos om die hoax waarschuwing te delen, omdat het enkel onrust en paniek zaait terwijl dit geheel onnodig is, en zelfs overlast kan veroorzaken voor de politiediensten.

Bron: http://www.facebook.com/LycamobileNederland/posts/314322118703574

- Kostelijk: de inbreker moet eerst brieven én omslagen laten drukken. Ook de verzendkosten moet hij neertellen. Bovendien zou hij zijn identiteit aan de post moeten bekend maken om met voorgedrukte "Port betaald" te kunnen versturen.

Er is geen enkele reden tot paniek wanneer je een verkeerd geadresseerde brief aantreft in je brievenbus. Het is immers heel onwaarschijnlijk dat deze methode zou worden toegepast door inbrekers, en wel om volgende redenen:

SAMENVATTING

Vakantie voor de deur! Deze brief kwam net bij ons binnen.ons adres met een andere naam erboven.deze brief haalt een ander persoon op zodat ze weten dat of je thuis bent of niet.ben je er niet dan halen ze je huis leeg of komen op een ander tijdstip terug.we hebben de politie gebeld.zij nemen het serieus en waarschuwen al veel via facebook en twitter.als je zo'n brief krijgt meld het bij de politie als deze niet voor je bestemd is.

Sinds 19 juli 2013 circuleert een nieuwe hoax, waarbij wordt gewaarschuwd voor fout geadresseerde post die naar jou wordt gestuurd. Een inbreker zou dan aanbellen om die post terug te vragen, en bij afwezigheid gebruik maken van de gelegenheid om in te breken. Er is echter geen enkele aanwijzing dat inbrekers zo te werk gaan, en deze methode is bovendien enorm omslachtig en duur.

De waarschuwing luidt als volgt: