HOAX: Telefoonfraude via 0044141455114

De Hoax-Wijzer | 31/03/2013 | Update: 14/07/2016

Reeds geruime tijd wordt er een waarschuwing verspreid betreffende een poging tot fraude via de telefoon met vermelding van een specifiek nummer. Hoewel telefoonfraude wel degelijk plaats vindt, is de informatie in dit bericht onjuist en misleidend. Tal van beweringen in de waarschuwing zijn immers niet correct of zelfs geheel onmogelijk.

De circulerende tekst luidt als volgt:

Even een waarschuwing voor iedereen! Vaste en mobiele telefoon....

Ik geef deze wel door, omdat wij zelf al gebeld zijn met nummer:

0044141455114 (zie onder)

LET OP !!!!

Er wordt gebeld op een vaste telefoon, waarop een man vraagt:

... Met wie spreek ik? zodat je duidelijk nogmaals je naam zegt.

Dan vertelt de man dat je een grote prijs hebt gewonnen.Maar hij vertelt dat heel snel achter elkaar en laat soms pauzes vallen in dit gesprek.

Het is een ingesproken bandje.. Je moet de verbinding direkt verbreken.

Het zijn oplichters die als volgt te werk gaan:

Zij vragen nogmaals naar je naam omdat ze die heel duidelijk uitgesproken willen hebben, daarna stellen ze gerichte vragen waarop jij met ja moet antwoorden en ze

laten hiervoor ook de pauzes in het gesprek vallen.

Vervolgens vragen ze je naar je adresgegevens en als je die geeft, monteren zij een vals bandje waarop staat dat jij iets hebt gekocht in Zwitserland.

Op dat bandje is dan duidelijk te horen dat jij dat bevestigt en al je gegevens geeft en er dus aan vast zit.

Bovendien kun je haast niet bewijzen dat het om een oplichting gaat.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Doe er je voordeel mee..

LET OP Doorsturen op verzoek van de politie (en ook doen!!)

Er wordt op de huistelefoon gebeld; Met de melding dat je een prijs gewonnen hebt.

Of je een 9 wil toetsen om door te gaan!!!!

Gooi de hoorn er op.

Voor iedereen die een mobiele telefoon bezit: Momenteel is er een bende actief die u belt op uw GSM en zich voordoet als iemand van de provider waar u bij bent aangesloten.

Men vraagt u tijdens dit gesprek om 09# of #09 in te toetsen ter controle van uw toestel.

DOE DIT NIET EN VERBREEK ONMIDDELLIJK DE VERBINDING.

Deze bende beschikt over apparatuur om via de ingetoetste code het nummer vanuw SIM-kaart te lezen en nieuwe kaarten aan te maken met uw nummer. Hierdoor kan men op grote schaal fraude plegen op uw kosten.

Maak dit bericht s.v.p. bekend aan personen die in het bezit zijn van een GSM-toestel.

Een tweede methode die wordt toegepast is de volgende:

U ontvangt een bericht op uw GSM met het verzoek om nummer 0141 455114 te bellen..

Dit moet u dus NIET doen!

Als u dit namelijk doet, kan degene die u dat berichtje heeft gestuurd, op uw kosten bellen. Deze twee vormen van GSM-fraude zijn officieel bevestigd door de KPN en Vodafone.

PAS OP: Deze fraude wordt al op grote schaal toegepast !!!!!!!!!!!!!!Als u dit bericht ontvangt, stuur het dan s..v.p. aan zoveel mogelijk mensen door!

Een versie die in november 2014 op Facebook begon te circuleren, voegde volgende tekst toe aan het begin:

Lees dit volledig! Heb dit net binnen gekregen OPGEPAST ! Iemand verteld : DIT IS GEEN GRAP. WIJ KREGEN GISTERAVOND ROND 18.00 u. een telefoontje.

Ons nummer klopte. Er wordt begonnen met YOU WON THE JACKPOT...DIREKT DE TELEFOON NEERLEGGEN.!!!!!!!!

LEES AANDACHTIG DEZE TEKST EN STUUR DOOR NAAR VRIENDEN,

OPLICHTERS ZIJN VOLOP BEZIG DE BOEL TE BEDONDEREN.

Laat ons vooreerst één ding duidelijk stellen: telefonische poging tot oplichting bestaat wel degelijk, dus is het altijd opletten geblazen wanneer je "vreemde" telefoontjes ontvangt. De auteur van bovenstaande tekst heeft wellicht ook zo'n telefoontje gekregen en wou, met wellicht enkel goede bedoelingen, zoveel mogelijk mensen hiervoor behoeden. Hierbij trok hij of zij echter een aantal conclusies die onjuist zijn, wat dus eerder mensen onnodig bang zal maken voor de specifieke praktijken hier omschreven. Ook is het misleidend: de tekst geeft aan dat de fraudeur in kwestie steeds van een specifiek opgegeven nummer belt, terwijl dit kan gebeuren van verschillende nummers met verschillende landcodes.

DE OORSPRONG

Er wordt een specifiek nummer vermeld in de waarschuwing: 0044141455114. We merken hier op dat 0044 (of +44) de landcode is van het Verenigd Koninkrijk. Een opzoeking naar meer informatie omtrent dit specifiek telefoonnummer heeft enkele rapporten opgeleverd waarbij melding werd gemaakt dat mensen hier een oproep van hebben ontvangen. Deze meldingen dateren veelal van 2010, 2012, 2013 en 2014. Hieruit blijkt dat verschillende mensen oproepen van dat specifieke telefoonnummer hebben ontvangen, maar verder blijft de informatie van de aard van de oproepen echter vrij beperkt.

De meeste meldingen geven aan de oproep niet te hebben beantwoord, terwijl sommigen die de oproep wel hadden beantwoord iemand aan de lijn kregen die een voor hen onbekende taal spraken. In één geval wordt er aangegeven dat de oplichters trachten je te laten terugbellen naar datzelfde nummer, wat een betaalnummer zou zijn waardoor ze geld verdienen per oproep die ze ontvangen. Hoewel zulke praktijken wel degelijk plaatsvinden, is dat hier niet het geval: het gaat hier immers niet om een 0900-nummer maar wel om een telefoonnummer met de regiocode 141 van Glasgow.

In een andere melding lezen we dat de oproep een vorm van phishing-fraude is, maar dat er ook wordt gepoogd om de info op de simkaart van je mobiele telefoon te kopiëren. Phishing lijkt vrij waarschijnlijk (zoals bv. valse telefoontjes die beweren dat je een lottoprijs gewonnen hebt), maar het kopiëren van informatie op een simkaart is echter onmogelijk d.m.v. een gewone telefonische oproep. In één geval impliceert iemand dat het telefoonnummer een cijfer tekort komt om een Brits telefoonnummer te kunnen zijn, maar dat is onjuist: ze kunnen zeven, negen of tien cijfers lang zijn (beginnende met een 0 en zonder landscode). In dit geval zijn het dan ook tien cijfers, beginnende met 0141.

Kortom, we weten niet precies wat de bedoeling is van de oproepen die mensen ontvangen vanuit dit nummer. Hoogstwaarschijnlijk gaat het inderdaad om een vorm van fraude, zoals de vaak voorkomende telefonische phishing. Veel minder waarschijnlijk, en zelfs onmogelijk, zijn de beweringen die we lezen in de circulerende waarschuwingstekst. Deze tekst lijkt een samenvoeging te zijn van verschillende gelijkaardige hoaxes die al langer de ronde doen (volgens sommige bronnen reeds sinds 2003). Vaak staat erbij vermeld dat het bericht afkomstig is van officiële instanties, zoals bv. "Wijkagent Holtenbroek" of "Politie Haaglanden", of wordt er zelfs beweerd dat de waarschuwing bevestigd is door KPN en Vodafone. Dit is echter niet het geval.

ONGEWILDE AANKOOP IN ZWITSERLAND?

De tekst beweert dat je te horen krijgt dat je een prijs gewonnen hebt, waarna je enkele vragen moet beantwoorden. De vragen worden echter gesteld door een automatisch bandje, en je antwoorden worden geregistreerd en opgenomen. Nadien zouden deze opnames dan geknipt en geplakt worden totdat het lijkt alsof je telefonisch een bestelling hebt geplaatst, schijnbaar bij een bedrijf in Zwitserland.

Een audiocontract is echter niet rechtsgeldig in Nederland. Het is dus niet onmogelijk dat bedrijven op deze manier iemand trachten iets aan te smeren via de telefoon, al zal hun methode dan veelal anders en eenvoudiger zijn. Zo kan het dat een malafide bedrijf je opbelt en vraagt om een afspraak tot aankoop van goederen of diensten opnieuw te bevestigen, terwijl de zogenaamde klant nog nooit contact heeft gehad met het bedrijf. Hoewel het effectief monteren van vragen en opnamen technisch gezien natuurlijk ook mogelijk is, is het al wat omslachtiger en ontbreekt het evenmin aan rechtsgeldigheid. Ook in België is een telefonische overeenkomst in bijna alle gevallen niet rechtsgeldig. Dit wordt immers pas rechtsgeldig indien er nadien een schriftelijke bevestiging volgt via een duurzame drager zoals brief of e-mail, en hierop heeft de klant dan een herroepingsrecht van 14 dagen.

Indien het tot een rechtszaak zou komen, in het slechtste geval, weet een rechter uiteraard ook dat met moderne audiotechnologie zulke fraude kan gepleegd worden. Raak niet in paniek bij het woord "rechtszaak": dit zou pas zover komen indien de oplichter beslist om je te dagvaarden voor het niet nakomen van je contract, en oplichters zijn - om voor de hand liggende redenen - niet vaak geneigd om officiële en wettelijke instanties in te schakelen.

Stel dat een bedrijf in Zwitserland (of eender waar) effectief deze methode zou toepassen. Ze sturen je een aantal goederen op, samen met het factuur. Vooreerst kan je dit weigeren indien de koerier vraagt om een handtekening voor ontvangst, en indien je niet moet tekenen bestaat er sowieso geen bewijs dat je iets ontvangen hebt. In het eerste geval kan je perfect aangifte doen bij de politie, in het tweede geval uiteraard ook maar kan je net zo goed niets ontvangen hebben. Het bedrijf in kwestie zou je dan aanmaningen kunnen sturen om te betalen, maar als malafide bedrijf zullen ze zelf niet geneigd zijn zelf naar de rechter te stappen. Doen ze dat toch, zou het enkel in hun nadeel zijn. Inmiddels zijn ze wel hun goederen kwijt + de verzendkosten om het naar jou op te sturen; en dit wellicht talloze keren aangezien ze hun poging tot fraude niet richten tot slechts één slachtoffer. Een vrij dure zaak voor een oplichter, die eigenlijk zo eenvoudig mogelijk geld wil verdienen en hier liever zo weinig mogelijk geld aan wil uitgeven.

Een tweede, meer realistisch voorbeeld zou kunnen zijn dat ze je een "online dienst" willen verkopen, zoals bv. vermelding in één of ander virtueel telefoonboek, waarbij het kostenplaatje voor de fraudeur in kwestie natuurlijk veel lager ligt: hij hoeft geen goederen aan te kopen en te versturen, enkel een factuur. Ook dan is er geen reden tot paniek, en kan je bij ontvangst van zulk factuur hiermee naar de politie stappen. Al was het maar om aangifte te doen van een poging tot oplichting. Bij niet-betaling zal ook hier de oplichter hoogstwaarschijnlijk geen gerechtelijke stappen ondernemen, en doet hij dat toch zal het vrijwel zeker in zijn nadeel zijn. De meeste oplichters zijn zich hier wellicht ook van bewust, en als ze merken dat je niet in de val loopt proberen ze gewoon opnieuw bij andere mensen in de hoop daar meer succes te boeken.

DE 9 TOETS LEEST DE NUMMER VAN JE SIM-KAART?

Vervolgens beweert de hoax tekst dat de oplichter je vraagt om de 9-toets in te drukken. Hierdoor zou men aan de andere kant van de lijn de nummer van je simkaart (indien je op een mobiele telefoon wordt opgebeld) kunnen achterhalen, en deze vervolgens dupliceren. Met de gedupliceerde simkaarten zou men dan dure internationale gesprekken kunnen voeren op jouw kosten. Ook hier is geen reden tot paniek. Het is technisch niet mogelijk dat iemand zulke informatie achterhaalt door je enkel maar een toets te laten indrukken. Maar waarom zou dit dan echter toch gevraagd worden, als het niets uithaalt? Hieronder een verklaring van de vermoedelijke werkwijze.

Je ontvangt een telefoon en neemt op. Aan de andere kant hoor je een stem die beweert dat je een prijs hebt gewonnen, en stelt je een aantal vragen. Na elke vraag wordt er een stilte ingelast, zodat je de tijd krijgt om te antwoorden en hierdoor het gevoel krijgt dat er wel degelijk iemand aan de andere kant van de lijn is. Tenslotte vraagt men je om op de 9 toets te drukken. De DTMF-toon komt dan door bij de oplichter die jou opgebeld heeft, waardoor hij of zij weet dat je inmiddels nog niet neergelegd hebt, en dat je de instructies tot nu toe mooi opvolgt... met andere woorden: dat je tot nu toe al netjes in de val bent getrapt en dat je een prooi bent waar ze meer tijd in kunnen steken.

Op die manier hoeven ze niet manueel een heleboel mensen op te bellen, en kunnen ze al snel de potentiële slachtoffers onderscheiden van de anderen die sceptischer zijn, de verbinding verbroken hebben of de oproep niet beantwoord hebben. Hoewel de oplichter met de DTMF-toon van je 9 toets verder niets kan doen, kan hij of zij het dus wel horen: net zoals jij kan horen als bv. een vriend aan de andere kant van de lijn per ongeluk een toets indrukt tijdens het telefoongesprek. Pas nadat je de 9 toets hebt ingedrukt, en de oplichter weet dat je een waarschijnlijk prooi bent, zal je hem of haar aan de lijn krijgen. Op dat moment begint de oplichting pas echt, en zal men wellicht proberen om bv. de nummer van je kredietkaart te ontfutselen (telefonische phishing).

Een andere theorie is dat het verhaal van de 9-toets afkomstig is van een andere hoax, waarbij werd beweerd dat oplichters de controle over je telefoontoestel kunnen bemachtigen als je 90# indrukt. Hoewel dit vroeger inderdaad waar was voor sommige business-modellen in de Verenigde Staten, waarbij je 9 moest drukken om een buitenlijn te vormen, is het vandaag de dag niet mogelijk met zo goed als alle vaste telefoontoestellen en sowieso ook niet met eender welke mobiele telefoon.

ALS JE TERUGBELT KAN MEN OP JOUW KOSTEN BELLEN?

Tenslotte is er nog de waarschuwing dat je een SMS ontvangt, van alweer dezelfde telefoonnummer, met de vraag om terug te bellen. Als je dit dan doet, zou men op jouw kosten andere telefoongesprekken kunnen voeren. Ook dit is niet mogelijk. Net zoals men je simkaart niet kan kopiëren door 9 in te drukken, kan men ook niet op jouw kosten beginnen telefoneren gewoon omdat je iemand hebt teruggebeld.

Uiteraard is het wel verdacht als je zo'n SMS zou krijgen van een onbekend nummer, en is het dan sowieso aangewezen om niet terug te bellen. Doe je dat toch, zullen de kosten van die specifieke oproep natuurlijk wel voor jouw rekening zijn, maar eenmaal je de verbinding terug verbreekt, kunnen er geen bijkomende kosten worden aangerekend. Indien je zou terugbellen, en je krijgt effectief een oplichter aan de lijn, zal hij of zij wellicht opnieuw proberen om bv. de nummer van je kredietkaart te ontfutselen (telefonische phishing).

CONCLUSIE

Het is belangrijk om altijd waakzaam te zijn voor telefonische fraude. Zo zal een bankinstelling jou nooit telefonisch contacteren en je vragen om eender welke bankgegevens (en ook niet via e-mail), net zoals Microsoft je nooit zal opbellen om te zeggen dat je computer onveilig is, of men je niet zal bellen om te zeggen dat je de jackpot gewonnen hebt bij een lotto waar je niet eens aan hebt deelgenomen. Geef dus nooit persoonlijke informatie door aan de telefoon of via e-mail, en ga nooit ergens op in als je niet zeker weet waarover het precies gaat!

De meeste telefoon-operatoren en providers waarschuwen voor dit soort fraude, zo ook bv. Vodafone. De waarschuwing betreft echter meestal de veel voorkomende pogingen tot telefonische oplichting, en bovenstaand hoaxbericht hoort daar niet bij. Het bericht werd dus niet door KPN of Vodafone rondgestuurd, die bewering werd er kennelijk enkel bij geplaatst om de waarschuwing meer legitiem te laten lijken.

Hoe dan ook kan men je niet dwingen tot een aankoop, of het betalen van een factuur, door je op te bellen en via misleidende vragen bepaalde antwoorden te geven. Indien je een factuur ontvangt, hoef je die dan ook sowieso niet te betalen maar kan je best wel contact opnemen met de politie. Verder kan men ook geen telefoons plegen op jouw kosten, omdat je de 9 toets hebt ingedrukt of een nummer hebt teruggebeld. Niettemin is het raadzaam om vreemde, buitenlandse nummers niet te beantwoorden, of de verbinding te verbreken indien je merkt dat het gaat om een poging tot oplichting (dat gedeelte van de waarschuwing is zowat het enige zinvolle in de ganse tekst).

Bronnen:

- http://www.websonic.nl/hoaxes/hoax_gekochtinzwitserland.php

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205571565238173 [bron van de hoax]

- http://countrycode.org/country_detail.cfm?countryid=244

- http://www.callerreview.com/review.php?q=0044141455114

- http://www.numberji.com/0044141455114-reverse-phone-number-lookup-free

- http://whocallsme.com/Phone-Number.aspx/0044141455114

- http://callernotes.org/phonenumber/0044141455114

- http://www.fcc.gov/guides/one-ring-wireless-phone-scam

- http://hoax.blog.nl/nieuws/2010/10/14/pas-op-telefoonfraude-via-0044141455114

- http://www.websonic.nl/hoaxes/hoax_doorsturenpolitiehaaglanden.php

- http://www.virusalert.nl/?show=hoax&id=265

- http://blog.iusmentis.com/2010/04/01/hoe-bruikbaar-is-een-gespreksopname-als-bewijs/

- http://ondernemingsdatabank.indicator.be/recht___leverancier/iets_bestellen_via_de_telefoon__is_dat_bindend_/VLTABWAR_EU19070601/91/related

- http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.V4futfmLTIV

- http://hoax.blog.nl/waar/belgie/2008/11/04/u-heeft-een-prijs-gewonnen-toets-9

- http://www.goeievraag.nl/elektronica/telefoon-abonnementen/vraag/104760/vaste-telefoon-beantwoordt-meesturen-storing#antwoorden

- http://wafflesatnoon.com/dial-90-scam/

- http://www.hoax-slayer.com/nine-zero-hash-hoax.html

- http://www.persbureau-ameland.nl/pages/nieuws.aspx?id=9fbd752b-24df-4333-b2ef-8c01364e2e25