Stadslegendes

De term "Stadslegende" is afkomstig van de beter bekende Engelstalige benaming "Urban Legend", al wordt er veelal eerder de term "stadssage" voor gebruikt. Het betreft hier dan ook verhalen die in feite slechts "sages" of "legendes" zijn, maar niettemin worden verspreid als waar gebeurd. Anders dan bij een hoax, gaat het hier echter niet om het opzettelijk verspreiden van foutieve informatie, en gelooft wellicht zelfs de uitvinder van het verhaal dat hij de waarheid spreekt. Het gaat hier echter niet om authentieke mythes en legendes die doorheen de geschiedenis bewaard zijn gebleven in manuscripten, maar enkel verhalen die in onze moderne tijd zijn ontstaan zonder enig bewijs dat ze gestoeld zijn op ware feiten. De term "broodjeaapverhaal" wordt hier wel eens voor gebruikt, naar aanleiding van de stadslegende dat er apenvlees werd geserveerd in een bepaald restaurant. Dit werd dan de titel van het boek "Broodje Aap" (1978), van de Nederlandse schrijfster Ethel Portnoy, die tal van zulke verhalen van "de folklore van de postindustriële samenleving" had samengebundeld.