HOAX: De wereld vergaat op 21 december 2012

De Hoax-Wijzer | 05/12/2012 | Update: 16/07/2014

Reeds enkele jaren gaan geruchten de ronde dat de wereld zou vergaan op 21 december 2012, en nu nog des te meer naarmate de gevreesde datum dichterbij komt. Deze geruchten zijn echter nergens op gebaseerd en geheel vals, er is dan ook geen enkel reden tot paniek.

DE KORTE UITLEG

De geruchten van 21/12/2012 baseren zich op de Maya kalender, waarvan er wordt beweerd dat die abrupt eindigt op deze datum. Bovendien wordt beweerd dat de Maya's voorspellingen hebben gedaan voor deze specifieke datum, al worden er nooit daadwerkelijke details gegeven en blijft het vaag bij "het einde van de wereld". In realiteit hebben de Maya's geen enkele voorspelling gemaakt voor deze specifieke datum.

In feite is de Maya kalender cyclisch van aard, en eindigt er op 21/12/2012 een cyclus - één van de vele - in hun kalender, met dan ook als gevolg dat er automatisch een nieuwe cyclus aanvangt. De kalender loopt dus zeker niet "ten einde", en bovendien zijn er wetenschappers die beweren dat de omrekening naar ons kalendersysteem niet juist is, waardoor het einde van de cyclus pas over enkele eeuwen zou plaatsvinden.

Kortom, de geruchten van Maya voorspellingen zijn nergens op gebaseerd, en dienen enkel om fraudeurs die zichzelf uitroepen tot spiritualist of guru, de mogelijkheid te geven angst in te boezemen bij de mensen en munt te slaan uit de verkoop van aanverwante boeken, curussen, etc... Mensen die ernstig bezig zijn met spiritualiteit, kunnen wellicht best geen aandacht besteden aan deze hoax en oplichting.

DE LANGE UITLEG

De Maya's maakten gebruik van verschillende kalenders, waaronder de Haab en Tzolkin, dewelke werden gebruikt voor het berekenen van een datum op korte termijn, en de zogenaamde "Lange Telling", een cyclus-gerichte kalender die werd gebruikt voor data op lange termijn. Het is deze laatste kalender waarvan wordt beweerd dat hij op 21 december 2012 plots "ten einde" zou komen.

Deze "Lange Telling" werkt in principe niet zo heel anders dan de onze: wij hebben dagen, weken (7 dagen), maanden (30 of 31 dagen), jaren (365 dagen), decennia (10 jaar), eeuwen (100 jaar), millennia (1000 jaar), ... Bij de Maya kalender ligt de berekening echter iets anders, en volgt niet exact de zonnecyclus op:

1 kin = 1 dag

1 uinal = 20 kin = 20 dagen

1 tun = 18 uinal = 360 dagen (dus net niet 1 jaar)

1 katun = 20 tun = 7200 dagen of bijna 20 jaar

1 baktun = 20 katun = 144000 dagen of een goeie 394 jaar

Dit gaat zo nog verder met pictun, calabtun, enz... maar die cycli werden zelden gebruikt in Maya notatie, omdat deze cycli pas in de verre toekomst ten einde komen.

Op 21 december 2012 komt er aldus een "baktun cyclus" ten einde. Meer precies gaat het hier over de 13de baktun. Het is dus niet de laatste baktun in een "pictun cyclus", want een pictun cyclus heeft 20 baktun cycli en aldus zo'n 7885 jaar. Het einde van zo'n "baktun cyclus" is dan ook een beetje vergelijkbaar met het einde van een Millennium in onze kalender. Met het jaar 2000 werd er ook voorspeld dat computers zouden crashen, dat er een wereldwijde blackout zou komen, enz... zonder dat hier ook maar iets van gebeurd is.

In principe is er dus niets om zorgen over te maken. Het einde van een "baktun cyclus" vindt immers plaats elke 394 jaar, en ook in de 17de eeuw is de wereld niet vergaan. Ook bestaat er geen enkele Maya voorspelling voor deze datum, behalve dan dat er wordt gesproken over "het investituur van de oorlogsgod B'olon-Yokte'". B'olon-Yokte' zou wellicht een god van oorlog en de onderwereld geweest zijn, maar verder is er over hem bitter weinig geweten. Niettemin is de aankondiging van investituur nog steeds ver verwijderd van de woorden "het einde van de wereld", en bovendien hebben de Maya's data genoteerd die nog ver in de toekomst liggen, voorbij 2012. En die inscripties vermelden trouwens ook niet het einde van de wereld.

Niettemin zijn er de nodige zelfverklaarde spiritualisten en guru's die handig gebruik maken van de geruchten, en ze verder aansterken met hun eigen theorieën, met als bedoeling zoveel mogelijk geld te verdienen op de kap van de gewone mens in wiens hart angst wordt ingeboezemd. Er worden vaak ook andere theorieën gekoppeld aan deze datum, waarvan de meesten kunnen worden weggeschreven onder de noemer "pseudowetenschap". In veel gevallen is het echter wel gebaseerd op bestaande wetenschap, maar gebruikt men slechts fragmenten dewelke uit de context worden gerukt. Eén van die theorieën betreft de zogenaamde "planetary alignment" (planeten die op één lijn staan), een fenoemeen dat occasioneel wel voorvalt maar niet zal plaatsvinden op 21 december 2012. Verder zijn er ook pseudo-theorieën over een zogenaamde "alignment" met de galactische evenaar, waardoor we zouden worden blootgesteld aan "kosmische stralen" die de mensheid spiritueel zouden verlichten, of het "menselijk bewustzijn zouden transformeren". In sommige gevallen spreekt men zelfs over de aarde die zou ophouden met rond haar as te draaien, om dan miraculeus uit zichzelf opnieuw beginnen te draaien na enkele dagen, of over een botsing tussen de aarde en de fictieve planeet "Nibiru" of "Planeet X". Geen van deze theorieën kunnen enigszins ernstig genomen worden.

Niettemin heeft het wel gediend als inspiratie voor filmmakers, zoals de film "2012", de talloze doomsday-documentaires op History Channel, en zelfs een korte verwijzing in de X-Files. Verder dan de wereld van de verbeelding en fictie gaat deze hoax echter niet.

Meer informatie over de ganse hoax achter de 2012 geruchten, en de talloze theorieën die eraan worden gekoppeld, kan je in detail nalezen op volgende website: http://www.2012hoax.org/

CONCLUSIE

De Maya kalender eindigt niet abrupt op 21 december 2012, en de Maya's hebben geen voorspellingen gemaakt voor deze datum. Ook andere theorieën van kosmische gebeurtenissen op deze datum zijn bogus. Het enige wat de datum 21 december speciaal maakt, is de solstice - de langste nacht en kortste dag van het jaar, waarna de dagen stilaan weer beginnen lengen, zoals dit elk jaar opnieuw gebeurt. Er is bijgevolg geen enkele reden tot angst of paniek, noch heeft het enige zin om boeken te kopen omtrent dit onderwerp, wanneer deze zich enkel stoelen op pseudo-wetenschap of pseudo-spiritualiteit met geldbejag als enige doelstelling.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepost op 12 december 2012.

Bronnen:

- http://sunearthday.nasa.gov/2011/articles/2012_hoax.php

- http://www.2012hoax.org/maya-calendar

- http://www.2012hoax.org/maya-prediction

- http://www.2012hoax.org/claimed-evidence

- http://skepsis.no/?p=599