HOAX: Mars verschijnt even groot als volle maan

De Hoax-Wijzer | 22/08/2013 | Update: 17/07/2014

WAARSCHUWING!

27 augustus om 00:30 moet je naar boven kijken naar de nachthemel. Op deze nacht zal de planeet Mars op slechts 34.65 miljoen mijlen (55,76 miljoen km) afstand voorbij de aarde passeren. Voor het blote oog zal het lijken op twee manen boven de grond! De volgende keer dat Mars zo dicht bij de Aarde passeert is pas in 2287.

Deel het nieuws met je vrienden, want niemand die leeft op deze aarde heeft het ooit gezien!

Dit vertaalt zich naar het Nederlands als volgt (mits enkele aanpassingen vanwege het gebrekkige Engels in de originele tekst):

WARNING!

August 27 at 00:30 Lift up your eyes and look up at the night sky. On this night, the planet Mars will pass just 34.65 million miles from the earth. To the naked eye it looks like two of the moon above the ground! The next time Mars will be so close to the Earth as much as in 2287.

Share the news with your friends, because no one living on this earth has ever seen!

Momenteel circuleert een bericht dat Mars weldra zo dichtbij de aarde zou komen dat deze planeet even groot aan de hemel zou staan als een volle maan. Het gaat hier om een oude hoax die weerom nieuw leven ingeblazen werd.

Het bericht verspreidt zich meestal in het Engels, en luidt als volgt:

Deze hoax circuleert reeds op het internet in verschillende vormen sinds 27 augustus 2003. Op die datum kwam de planeet Mars inderdaad dichter bij de aarde dan gewoonlijk, met een afstand van iets minder dan 56 miljoen km. Mars was toen aan de nachthemel te zien als een rode heldere stip, maar helemaal niet ter grootte van de volle maan. De rode planeet mag dan wel twee keer zo groot zijn als onze maan, de afstand met de aarde is veel te groot om dit te overbruggen. Onze maan ligt immers op een afstand van zo'n 384000 km van de aarde, terwijl de afstand met Mars in 2003 zo'n 145 keer groter was. Enkel met een telescoop was de rode planeet even duidelijk zichtbaar als je de maan kan zien met het blote oog.

Helaas komt dezelfde hoax waarschuwing zowat jaarlijks terug omstreeks 27 augustus, ook al gebeurt het niet jaarlijks dat Mars op die relatief korte afstand de aarde passeert, en al helemaal niet op steeds dezelfde datum. De laatste keer dat de planeet zich nog net iets dichterbij bevond, was op 24 September 57.617 v.C met een afstand van ongeveer 55,718,000 km. De eerstvolgende keer zal pas plaatsvinden in het jaar 2287, zoals ook in het hoax bericht wordt aangegeven.

Mars komt gemiddeld om de twee jaar het dichtst bij de aarde, maar dan spreken we over afstanden die alsnog veel groter zijn dan 56 miljoen km. Slechts eens in de 15 à 17 jaar komt de rode planeet beduidend dichterbij, al blijft de afstand van 2003 een uitzonderlijk voorval. De effectieve afstand tussen Mars en de aarde is het gevolg van de elliptische baan die beide planeten volgen, en dit aan een verschillende snelheid, waardoor hun posities tegenover elkaar niet synchroon lopen en telkens verschillen.

Vaak wordt het hoax verhaal vergezeld door een foto waarop twee manen te zien zijn. Het gaat hier uiteraard ongetwijfeld om een bewerkte afbeelding en niet om een werkelijk beeld in de hemel. Het dichtst dat de planeet Mars ooit bij de aarde zal komen is 54,6 miljoen km, waardoor we kunnen stellen dat de rode planeet ook in de toekomst nooit even groot te zien zal zijn in de hemel als de maan. Het circulerende bericht is onjuist en misleidend, en creëert soms zelfs onnodige angst bij mensen die veronderstellen dat ze hierdoor in gevaar zullen verkeren.

Bronnen:

- http://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag117.php

- http://www.hoaxorfact.com/Science/mars-coming-close-to-earth-on-27th-august-will-look-like-second-moon-facts.html

- http://urbanlegends.about.com/b/2013/08/10/close-encounter-with-mars-2013-edition.htm

- http://www.snopes.com/science/astronomy/brightmars.asp

- http://wafflesatnoon.com/2013/08/20/mars-close-approach/