HOAX: Chinezen eten soep van babyvlees

De Hoax-Wijzer | 21/10/2014 | Update: 22/10/2014

Reeds geruime tijd circuleren er foto's van een man die schijnbaar het vlees van menselijke baby's aan het eten is, of er soep van gemaakt heeft. Soms wordt beweerd dat Chinezen dit zouden doen uit bijgeloof dat babyvlees hun fertiliteit bevordert. Het gaat hier echter om een hoax: de man in de foto's is een kunstenaar die op deze manier (controversiële) kunst tracht te brengen. In werkelijkheid is er geen bewijs dat het eten van baby's een aanvaardbare zaak zou zijn in China.

De foto's circuleren reeds sinds 2001, maar op 20 oktober 2014 dook het hoaxbericht ook op in het Nederlands als volgt:

Baby vlees zeer populair in China

Op het internet zijn schokkende foto’s opgedoken waarop te zien is hoe bijgelovige mensen uit China dode baby’s koken om ze later als soep te benuttigen voor seksuele krachten. De baby soep zou goed zijn voor de uithoudingsvermogen en om presentaties in bed hoog te houden.

Premature baby’s, doodgeboren kinderen en vooral naar meisjes is er vraag op het kannibalistische markt. Babymeisjes zijn vaker het slachtoffer, nadat het geslacht bekend is bij de ouders. Moeders plegen vaak een abortus en verkopen het lijkje voor een redelijke bedrag dat weer wordt doorverkocht op het kannibalistische markt.

Een door Seoul Times ontvangen rapport bevestigd het nieuws. De foto’s zijn zeer schokkend. Veel mensen hebben hun afschuw gesproken over het feit dat van menselijke embryo’s en foetussen soep wordt gemaakt voor menselijke consumptie.

De circulerende foto's (voor volledige versie zonder vervaging, zie onderaan dit artikel) tonen een Aziatische man die aan tafel van een restaurant zit te eten, en daarbij schijnbaar smakelijk het vlees van een baby zit te consumeren. Deze foto's begonnen in 2001 te circuleren, vaak met het bijschrift dat geroosterde foetus dezer dagen erg in trek was in Taiwan. De foto's lokten heel wat felle reacties uit op het internet, en werden zelfs zo ernstig genomen dat de zaak werd onderzocht door Scotland Yard en de FBI. Op dat moment werden de foto's gepubliceerd op de website rotten.com, hoewel diens webmaster beweert nooit gecontacteerd te zijn geweest door de autoriteiten. Niettemin bleek dat de werkelijkheid van dit alles gelukkig net iets minder erg was, en de bijbehorende verhalen slechts een hoax.

CONTROVERSIËLE KUNST

De Aziatische man op de foto's is de Chinese artiest Zhu Yu, die een controversieel kunstwerk had gemaakt voor het Shanghai kunstfestival van 2000. Met deze creatie, genaamd "Eating People" ("Etende mensen") wilde hij een schokkend element creëren, en stelde de artiest dat kannibalisme door geen enkele religie verboden wordt, alsook dat hij geen enkele wet kon vinden die een verbod legt op het eten van mensenvlees. Hij gaf eveneens aan dat hij zijn kunstwerk baseerde op de ruimte tussen moraliteit en de wet. Als onderdeel van zijn creatie, deed hij vervolgens alsof hij het zogenaamde babyvlees aan het eten was, zoals getoond op de circulerende foto's.

Het controversiële kunstwerk lokte opnieuw felle reacties uit wanneer het in 2003 werd uitgezonden in het televisieprogramma "Bejing Swings" op de Britse zender Channel 4. Enkel de aankondiging ervan was al voldoende voor een aantal mensen om contact op te nemen met de zender en hun walging te uiten. Ook Brits parlementslid Ann Widdecombe had het programma veroordeeld. Niettemin haalde de Beijing Swings documentaire toch maar liefst 900,000 kijkers binnen. Het programma toonde hoe de Chinese man wijn consumeerde met een zogenaamd geamputeerde penis.

De artiest Zhu Yu beweerde in interviews dat hij echte geaborteerde foetussen zou gebruikt hebben voor zijn kunstwerk, nadat hij die had gestolen uit een medische school. Bovendien zou hij de foetussen effectief gekookt en opgegeten hebben "omwille van de kunst". We hoeven hem echter niet zomaar op zijn woord te geloven: zulke artiesten zeggen vaak eender wat om hun publiek te schokken. Het is veel waarschijnlijker dat hij de foetussen heeft gemaakt uit onderdelen van poppen en/of de karkassen van dieren, of zelfs geheel van eetbare producten. Als hij effectief foetussen had gestolen om ze vervolgens te koken en op te eten, is de kans groot dat hij hiervoor veroordeeld werd tot een celstraf. Er is immers geen enkele reden om aan te nemen dat de Chinese overheid meer tolerant zou zijn tegenover kannibalisme dan de overheid van eender welk ander land.

Overheidsafgevaardigden van Taiwan verzetten zich zelfs tegen de publicatie van de foto's in een Maleisisch tabloid in 2001, wat ze niet gedaan zouden hebben indien het eten van menselijke foetussen sociaal aanvaard was in hun land. Hun Criminal Investigation Bureau bevestigde dat er geen gevallen van kannibalisme bij hen bekend zijn, en dat het wel degelijk verboden is door de wet. Ook zou de artiest schuldig bevonden kunnen worden voor de diefstal van de foetussen uit de medische school, als die diefstal echt had plaatsgevonden. Er is dus geen reden om aan te nemen dat het eten van foetussen een sociaal aanvaardbaar gebruik is in China of Taiwain. Zelfs al zou Zhu Yu effectief een foetus hebben gekookt en gegeten, wijst niets erop dat er hier sprake is van een Chinese traditie of culinaire populariteit.

BLOEDLASTER

In tegenstelling tot vele indianenverhalen, is er zelfs geen enkele reden om aan te nemen dat het consumeren van menselijk vlees door mensen zelf aanvaard wordt in culturen, landen of religies over de hele wereld. Dit geldt dus niet enkel voor mensen van Taiwan en continentaal China, maar ook voor Joden, Christenen, zigeuners, aboriginals, heksen, Satanisten, en andere etnische en religieuze groeperingen. De bewijslast ligt bij hen die het tegendeel beweren. De beweringen dat het bij bepaalde groepen gebruikelijk zou zijn om menselijke baby's en foetussen te doden en te eten, is in feite niets meer dan een moderne versie van de zogenaamde "blood libel" of bloedlaster.

Historisch trachtte de ene groep de andere in diskrediet te brengen door hen te beschuldigen van zulke praktijken als het doden van kinderen in rituele offers. Volgens de oude Grieken maakten de Joden zich hier schuldig aan, en volgens de Romeinen waren de Christenen dan weer de schuldigen. De Christenen beschuldigden op hun beurt dan weer de Tempeliers, heksen en de ketters, terwijl de Protestanten nadien de Rooms-Katholieken beschuldigden, enz... Ook vandaag de dag wijzen fundamentele aanhangers van een religie nog steeds vaak naar Wicca's, Satanisten en neopaganisten met loze beschuldigingen zoals kinderoffers, kinderverkrachting, enz... De beweegredenen achter zulke valse beschuldigingen zijn vaak onwetendheid, vreemdelingenhaat en psychologische projectie. In dit geval worden de foetus-foto's vaak verspreid met te intentie om het Chinese volk in een negatief daglicht te zetten, door ze in een contrasterende verhouding te zetten t.o.v. onze "westerse waarden".

CONCLUSIE

De website leeshetnu.nl heeft het verhaal blindelings overgenomen van The Seoul Times, waarin het staat gepubliceerd als "Letter to the Editor", oftewel een lezersbrief die dus helemaal niet van de pen van een journalist afkomstig is. De tekst is niet gedateerd, maar werd vermoedelijk gepubliceerd in oktober 2008. Seoul is bovendien de hoofdstad van Zuid-Korea, een land dat historische gespannen relaties heeft met China, en het inmiddels enkele jaren oude artikel is wellicht bedoeld om het Chinese volk in een negatief daglicht. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat kannibalisme gemeengoed is in Taiwan, China of elders in de wereld. De foto's zijn het werk van een Chinese artiest, en in tegenstelling tot zijn eigen beweringen zijn er zelfs geen grondige redenen om aan te nemen dat hij zelf foetussen geconsumeerd heeft. Het bericht is aldus een hoax en kan best niet gedeeld worden.

Bronnen:

- http://www.leeshetnu.nl/baby-vlees-zeer-populair-in-china/ [bron van de hoax]

- http://www.snopes.com/horrors/cannibal/fetus.asp

- http://www.theregister.co.uk/2001/02/22/deadbaby_muncher_pic_spawns_police/

- http://poetry.rotten.com/infantiphagia/taboo2.html [bron van de hoax]

- https://www.facebook.com/Hoaxmelding/photos/a.131766316984141.27255.130426727118100/353195618174542/

- http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2624797.stm

- http://www.imdb.com/title/tt1318400/

- http://www.taipeitimes.com/News/local/archives/2001/03/23/78704

- http://urbanlegends.about.com/od/horrors/a/eating_babies.htm

- http://urbanlegends.about.com/od/horrors/a/eating_babies_2.htm

- http://www.urbanmyths.com/index.php?/Food/fetus-soup-anyone-the-myth-of-chinese-baby-soup.html

- http://www.taipeitimes.com/News/local/archives/2001/03/22/0000078565

- http://theseoultimes.com/ST/?url=%2FST%2Fdb%2Fread.php%3Fidx%3D7333 [bron van de hoax]

- http://forums.saiyanisland.com/showthread.php?t=5181 [bron van de hoax]